Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

Hướng dẫn sử dụng máy đo hàm lượng bọt khí bê tông
Xem thêm »
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM BÊ TÔNG

Hướng dẫn sử dụng máy xác định độ thấm bê tông
Xem thêm »
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KÉO THÉP 100 TẤN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KÉO THÉP 100 TẤN

Hướng dẫn sử dụng máy kéo thép
Xem thêm »
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY NÉN BÊ TÔNG 200 TẤN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY NÉN BÊ TÔNG 200 TẤN

Hướng dấn sử dụng máy nén bê tông 200 tấn
Xem thêm »
HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO, LẤY MẪU VÀ BẢO DƯỠNG MẪU THỬ THEO TCVN 3015:1993

HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO, LẤY MẪU VÀ BẢO DƯỠNG MẪU THỬ THEO TCVN 3015:1993

Hướng dẫn chế tạo, lấy mẫu và bảo dưỡng mẫu thử theo TCVN 3015:1993 áp dụng cho hỗn hợp bê tông nặng dùng để kiểm tra các tính chất của chúng trong quá trình thi công, sản xuất và nghiêm thu các kết cấu sản phẩm.
Xem thêm »
Zalo