PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU  NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006

Thiết bị và dụng cụ
– Cân phân tích, chính xác đến 0,001 g.
– Tủ sấy, có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ;
– Bộ sàng tiêu chuẩn: kích thước 5 mm; 2,5 mm; 1,25 mm; 630 m; 315 m; 140 m;
– Giấy nhám (có thể dùng giấy in rônêô…) khổ giấy 330 mm x 210 mm;
– Đũa thuỷ tinh

Chuẩn bị mẫu thử
-Cân 300 g mẫu đã được lấy và chuẩn bị theo TCVN 7572-1 : 2006, rồi sấy đến khối lượng không đổi. Để nguội mẫu đến nhiệt độ phòng.
-Sàng cát qua sàng có kích thước lỗ 5 mm. Cân 200 g cát dưới sàng rồi chia hai phần, mỗi phần 100g

Tiến hành thử
-Dùng 100 g cát đã chuẩn bị ở trên, sàng qua sàng: 2,5 mm; 1,25 mm; 630 m; 315 m; 140 m. Loại bỏ các hạt dưới sàng 140 m. Cát còn lại trên mỗi sàng được để riêng.
-Đổ lượng cát trên từng sàng, mỗi lần từ 10 g đến 15 g lên mặt giấy nhám, dùng đũa thuỷ tinh gạt mỏng cát trên giấy rồi nghiêng tờ giấy đổ nhẹ cát sang tờ giấy khác, tách các hạt mi ca còn dính trên giấy để riêng ra. Làm như vậy nhiều lần, đến khi tổng khối lượng mi ca dính lại trên giấy sau mỗi lần với một cỡ hạt không quá 0,02 g.
-Tách xong mi ca cho một cỡ hạt thì gộp toàn bộ lượng mi ca đã tách được và tiến hành tách lại loại bỏ những hạt cát nhỏ còn lẫn vào.
-Làm xong tất cả các cỡ hạt thì gộp lại toàn bộ lượng mi ca của cả mẫu đem cân

Tính kết quả
-Hàm lượng mi ca trong cát (mc), tính bằng phần trăm, chính xác đến 0,01 %, theo công thức:  Mc=(m1/m)x100 (%), 
trong đó: m1 là khối lượng mi ca của cả mẫu thử, tính bằng gam (g); m là khối lượng cát đem thử, tính bằng gam (g). Kết quả là trung bình cộng kết quả hai lần thử song song, chính xác đến 0,01 %. 

Zalo