HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM BÊ TÔNG

 

 

Cách tiến hành:

Bước 1: Tạo mẫu, lắp vào bộ gá đảm bảo khít không hở áp

Bước 2: Đổ nước vào buồng chứa. Cài đặt áp trên đồng hồ áp

Bước 3: Khóa van xả áp. mở van cấp nước từ 1 đến 6

Zalo