Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu
(TCVN 9113-2012) Cống bê tông cốt thép thoát nước

(TCVN 9113-2012) Cống bê tông cốt thép thoát nước

(TCVN 9113-2012) Cống bê tông cốt thép thoát nước
Xem thêm »
(TCVN 7888-2014) Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

(TCVN 7888-2014) Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

(TCVN 7888-2014) Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
Xem thêm »
(TCVN 11321-2016) Cọc - Phương pháp thử động biến dạng lớn (PDA)

(TCVN 11321-2016) Cọc - Phương pháp thử động biến dạng lớn (PDA)

(TCVN 11321-2016) Cọc - Phương pháp thử động biến dạng lớn (PDA)
Xem thêm »
(TCVN 9397-2012) Cọc - Kiểm tra khuyết tật - Bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT)

(TCVN 9397-2012) Cọc - Kiểm tra khuyết tật - Bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT)

(TCVN 9397-2012) Cọc - Kiểm tra khuyết tật - Bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT)
Xem thêm »
(TCVN 9396-2012) Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất bê tông - Phương pháp xung siêu âm

(TCVN 9396-2012) Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất bê tông - Phương pháp xung siêu âm

(TCVN 9396-2012) Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất bê tông - Phương pháp xung siêu âm
Xem thêm »
Zalo