PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006

Thiết bị và dụng cụ
cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1 % và cân kỹ thuật có độ chính xác 1 %;
tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 oC đến 110 oC;
thùng rửa cốt liệu

đồng hồ bấm giây;

tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch;
que hoặc kim sắt nhỏ

Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét
Chuẩn bị mẫu: Mẫu được lấy theo TCVN 7572-1 : 2006. Trước khi tiến hành thử, mẫu được sấy đến khối lượng không đổi và để nguội ở nhiệt độ phòng

Đối với cốt liệu nhỏ: Cân 1 000 g mẫu sau khi đã được sấy khô, cho vào thùng rồi đổ nước sạch vào cho tới khi chiều cao lớp nước nằm trên mẫu khoảng 200 mm, ngâm trong 2 giờ, thỉnh thoảng lại khuấy đều một lần. Cuối cùng khuấy mạnh một lần nữa rồi để yên trong 2 phút, sau đó gạn nước đục ra và chỉ để lại trên mẫu một lớp nước khoảng 30 mm.Tiếp tục đổ nước sạch vào và rửa mẫu theo qui trình trên cho đến khi nước gạn ra không còn vẩn đục nữa. Nếu dùng thùng hình trụ để rửa mẫu thì phải cho nước vào thùng đến khi nước trào qua vòi trên, còn nước đục thì tháo ra bằng hai vòi dưới. Sau khi rửa xong, mẫu được sấy đến khối lượng không đổi.

Đối với cốt liệu lớn: Đổ mẫu thử vào thùng rửa, nút kín hai lỗ xả và cho nước ngập trên mẫu. Để yên mẫu trong thùng 15 phút đến 20 phút cho bụi bẩn và đất cát rữa ra. Đổ ngập nước trên mẫu khoảng 200 mm. Dùng que gỗ khuấy đều cho bụi, bùn bẩn rã ra. Để yên trong 2 phút rồi xả nước qua hai ống xả. Khi xả phải để lại lượng nước trong thùng ngập trên cốt liệu ít nhất 30 mm. Sau đó nút kín hai ống xả và cho nước vào để rửa lại. Tiến hành rửa
mẫu theo qui trình trên đến khi nước xả trong thì thôi. Sau khi rửa, sấy toàn bộ mẫu trong thùng đến khối lượng không đổi (chú ý không làm mất các
hạt cát nhỏ có lẫn trong mẫu), rồi cân lại mẫu. 

Tính kết quả: Hàm lượng chung bụi, bùn, sét chứa trong cốt liệu (Sc), tính bằng phần trăm, chính xác đến 0,1
% theo công thức: Sc= (m-m1)/m x100

trong đó:
m là khối lượng mẫu khô trước khi rửa, tính bằng gam (g);
m1 là khối lượng mẫu khô sau khi rửa, tính bằng gam (g).
Kết quả là giá trị trung bình cộng của kết quả hai lần thử.

Zalo