PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES THEO TCVN 7572-12-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES THEO TCVN 7572-12-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES THEO TCVN 7572-12-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES THEO TCVN 7572-12-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES THEO TCVN 7572-12-2006

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá sự hao mòn khối lượng của các hạt cốt liệu lớn khi chịu tác dụng va đập và mài mòn trong máy Los Angeles.

Độ hao mòn là tổn thất khối lượng của các hạt cốt liệu khi bị va đập và mài mòn trong thùng quay đựng mẫu cốt liệu và bi thép, tính bằng phần trăm khối lượng.

Thiết bị và dụng cụ:

-Máy mài mòn Los angeles: Chiều dài lòng khoảng 500mm, đường kính trong khoảng 700mm, chiều dày thành không nhỏ hơn 12mm.

-Bi thép:  lượng từ mỗi viên từ 390 g đến 445 g;
-Cân kỹ thuật chính xác 1 %;
-Bộ sàng kích thước 37,5 mm; 25 mm; 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 6,3 mm; 4,75 mm; 2,36 mm và 1,7 mm;
-Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 oC đến 110 oC.

Zalo