XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỐT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MẪU TCVN 4196:2012

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỐT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MẪU TCVN 4196:2012

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỐT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MẪU TCVN 4196:2012

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỐT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MẪU TCVN 4196:2012

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỐT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MẪU TCVN 4196:2012

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất loại sét và đất loại cát trong phòng thí nghiếm dùng cho xây dựng.

Để xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất, cần những thiết bị và dụng cụ sau đây:
- Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ đến 300 °C;
- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01 g;
- Bình hút ẩm có Canxi clorua;
- Cốc nhỏ bằng thuỷ tinh hoặc hộp nhôm có nắp, thể tích lớn hơn hay bằng 30 cm3;
- Rây có đường kính lỗ 1 mm;
- Cốc sứ và chày sứ có đầu bọc cao su;
- Khay men để phơi đất;

Zalo