HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN ĐO E NỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG THEO TCVN 8861:2011

HƯỚNG DẪN ĐO E NỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG THEO TCVN 8861:2011

Tiêu chuẩn này quy định cách xác định Mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho công tác thiết kế kết cấu áo đường mềm và kiểm tra đánh...
Xem thêm »
XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỐT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MẪU TCVN 4196:2012

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỐT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MẪU TCVN 4196:2012

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất loại sét và đất loại cát trong phòng thí nghiếm dùng cho xây dựng.
Xem thêm »
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES THEO TCVN 7572-12-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES THEO TCVN 7572-12-2006

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá sự hao mòn khối lượng của các hạt cốt liệu lớn khi chịu tác dụng va đập và mài mòn trong máy Los Angeles.
Xem thêm »
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI BÙN SÉT TRONG CỐT LIỆU THEO TCVN 7572-8-2006
Xem thêm »
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU  NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MICA TRONG CỐT LIỆU NHỎ THEO TCVN 7572-20:2006
Xem thêm »
Zalo