HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

 

hướng dẫn sử dụng máy đo hàm lượng bọt khí bê tông

 

1. Van xả nước

2.Van xả áp buồng trên

3.Van cấp nước buồng dưới

4. Đồng hồ chỉ thị áp

5.Bơm tạo áp buồng trên

6. Van xả áp từ buồng trên xuống buồng dưới

7.Bình tích áp buồng trên

8. Khóa đóng giữa nắp và bình chứa

9. Bình chứa mẫu và nước

Zalo