HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM THEO TCVN 9357-2012

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM THEO TCVN 9357-2012

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM THEO TCVN 9357-2012
Xem thêm »
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG XI MĂNG THEO TCVN 4030:2003

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG XI MĂNG THEO TCVN 4030:2003

Phương pháp xác định khối lượng riêng của xi măng TCVN 4030:2003
Xem thêm »
XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN 22 TCN 332-06

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN 22 TCN 332-06

Quy trình này dùng để thí nghiệm xác định chỉ số CBR của vật liệu làm nền, móng đường của đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên,...trong phòng thí nghiệm trên mẫu vật liệu đã được chế bị.
Xem thêm »
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT SAYBOLT FUROL NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT (TCVN 8817-2-2011)

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT SAYBOLT FUROL NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT (TCVN 8817-2-2011)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ nhớt của nhũ tương nhựa đường bằng nhớt kế Saybolt Furol theo (TCVN 8817-2-2011)
Xem thêm »
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM BITUM (TCVN 7497:2005)

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM BITUM (TCVN 7497:2005)

Hướng dẫn thí nghiệm xác định điểm hóa mềm Bitum (TCVN 7497:2005) trong khoảng nhiệt độ từ 30C đến 157C ngập trong nước cất (30C đến 80C) hoặc trong glyxerin USP (80C đến 157C), hoặc trong etylen glycol (30C đến 110C).
Xem thêm »
Zalo