máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

MÁY SIÊU ÂM MỐI HÀN (MITECH MFD 350B)