máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

Máy đo hàm lượng bọt khí bê tông (humbolt)