máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

hướng dẫn lấy mẫu bê tông
HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BÊ TÔNG

Khuôn đúc mẫu bê tông là dụng cụ dùng để đúc lấy mẫu thí nghiệm bê tông xi măng, trong công tác kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng. Khuôn đúc mẫu bê tông được làm từ nhiều vật liêu khác nhau như bằng Thép, bằng Gang...
Xem thêm »